#CREATIVITY

wyzwania współczesnych mediów

TEMATYKA

Zapraszamy do przygotowania swoich wystąpień:
Go to KREATYWNOŚĆ

KREATYWNOŚĆ

* Wykorzystanie nowych mediów w różnych obszarach życia;

* Projekty z wykorzystaniem nowych mediów;

* Projektowanie nowoczesnych nowych mediów – jako zadanie nie tylko dla dziennikarzy i twórców

Go to INNOWACYJNOŚĆ

INNOWACYJNOŚĆ

* Przekaz informacji za pośrednictwem nowych mediów;

* Nowoczesne nowe media – jako innowacyjny sposób komunikacji;

* Nowe media w obszarach prawa, ekonomii, zarządzania, medycyny, wizualizacji treści;

Go to NOWOCZESNOŚĆ

NOWOCZESNOŚĆ

* Jak rozumieć i korzystać z nowych-nowych mediów?;

* Nowe zjawiska związane z funkcjonowaniem mediów społecznościowych;

* Nowe oblicze dziennikarstwa

Zasady przygotowania tekstu

21 maja 2024

Miejsce: Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, konferencja hybrydowa
Termin nadsyłania zgłoszeń - 30 kwietnia 2024

Zachęcamy do zgłoszeń, a o szczegółach będziemy Państwa informowali. Pozdrawiamy serdecznie.

  • Tylko drogą elektroniczną poprzez formularz.

  • Więcej informacji wkrótce

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Ludzie z pasją do mediów

dr Krystian Chołaszczyński


Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i magister stosunków międzynarodowych; absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (prof. dr hab. Sławomir Kalembka, dr hab. Elżbieta Alabrudzińska, prof. UMK); wykładowca w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu; Kierownik Biura Współpracy Międzyuczelnianej i Międzynarodowej AKSiM oraz koordynator programu Erasmus+; członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Janikowa im. Henryka Czamana; profesor wizytujący w: Universita degli Studi della Tuscia w Viterbo we Włoszech, Universidad Loyola Andalusia w Hiszpanii, University Erciyes w Kayseri w Turcji oraz Papieski i Królewski Uniwersytet Świętego Tomasza w Manili na Filipinach.

DR KLAUDIA ROSIŃSKA


Doktor teologii środków społecznego przekazu, medioznawca, specjalistka ds. dezinformacji i cyberbezpieczeństwa oraz pedagog. Autorka książki „Fake news. Geneza, istota, przeciwdziałanie” oraz artykułów naukowych na temat psychologicznej podatności na fake newsy i dezinformację w Polsce. Wykładowczyni AKSiM, popularyzatorka nauki krytycznego myślenia w społeczeństwie oraz trenerka kompetencji informacyjnych dzieci, młodzieży i seniorów.

DR MATEUSZ KALETA


Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej w WSKSiM oraz zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Prowadzi zajęcia ze studentami AKSiM z zakresu komunikacji społecznej, komunikacji w sytuacji kryzysowej, oraz wykorzystania nowych mediów w dziennikarstwie. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na zakresie gospodarki kreatywnej, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania pracowników kreatywnych. Odpowiada za techniczną stronę realizacji konferencji.
Dziennikarstwo jest dla mnie przede wszystkim powołaniem. Mamy misję wobec tych, którzy oczekują informacji, rzetelnego komentarza…Dziennikarz powinien być ukierunkowany „na” ludzi, nie zaś na siebie… Dziś nie trzeba celebrytów, trzeba świadków prawdy!

RADA NAUKOWA KONFERENCJI

Wybitni specjaliści, którzy wiedzą o mediach i ich przemianach we współczesnym świecie wszystko

NAJNOWSZE INFORMACJE

Poczytaj o aktualnych wydarzeniach związanych z przygotowaniem oraz przebiegiem konferencji

KONTAKT Z NAMI

Chcesz wiedzieć więcej? Nurtują Cię jakieś pytania związane z naszym sympozjum? Pisz śmiało!