Konferencja 2023

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Instytut Dziennikarstwa: Zakład Komunikacji Społecznej AKSiM

Biuro Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej

Koło Naukowe Medioznawców

mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję zatytułowaną:

#communication_culture

Nowe media – Nowe możliwości – Nowe perspektywy

Konferencja odbędzie się w Toruniu 16 maja 2023 roku. Istnieje również możliwość połączenia się z nami w sposób online i również uczestnictwa w konferencji, także czynnie do czego zachęcamy ?

Nowe media weszły do naszego powszedniego użytku. Otaczamy się nimi każdego dnia, gdy korzystamy z Internetu, mediów społecznościowych oraz innych nowoczesnych form przekazywania informacji.

Nowe media, dają szerokie możliwości – które mogą być bardzo użyteczne: podtrzymywanie kontaktów osobistych oraz zawodowych, promocja, wyrażanie siebie poprzez prowadzenie własnych kanałów i docieranie w ten sposób do odbiorców; poczucie przynależności do danej grupy społecznej, która reprezentuje podobne wartości, dzieli wspólne pasje.

Nowe media to także nowe perspektywy, które one tworzą. Z powodzeniem dziś wykorzystywane są w pracy zawodowej, pozwalają na tworzenie nowych form przekazu informacji, ale również sprawiają, że zmienia się oblicze mediów, dziennikarstwa, a także całego społeczeństwa.

Powszechnie każdemu znane wyrażenie nowe media, funkcjonuje zarówno w literaturze przedmiotu, badaniach naukowców, jak i praktycznym zastosowaniu od kilkudziesięciu lat. Pierwszy raz pojawiło się już w latach 60. XX wieku. Od tamtego czasu dynamiczny postęp technologiczny, proces globalizacji oraz konwergencja mediów przyczyniły się do podjęcia przez naukowców poszukiwań w zakresie nowego języka dla określenia mediów, które budowane są w oparciu o dostęp do Internetu. Paul Levinson, już przeszło 10 lat temu zaczął używać na określenie otaczającej nas rzeczywistości medialnej pojęcia „nowe nowe media”.

Proces spopularyzowania Internetu oraz nowych mediów, a przede wszystkim wzrost świadomości rzeszy ludzi o ich potędze sprawił, że stanowią one dziś fundament funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego.

Nowe media bardzo silnie wpisują się w kulturę społeczeństwa – od twórców po odbiorców. Mają również ogromny wpływ na sposoby porozumiewania się i kulturę komunikacji.

Nie możemy obok tak istotnego zagadnienia przejść obojętnie. Szczególnie, że w tym obszarze dostrzegamy nie tylko pozytywne aspekty zastosowania nowych mediów i technologii w praktyce; ale widzimy również bardzo wyraźnie, że potrafią one generować niepokój, a nawet boleśnie ranić drugiego człowieka, a nawet stać się narzędziem do prowadzenia zbrodniczych i dezinformacyjnych działań.  

W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, każdego roku wspólnie z naukowcami, wykładowcami, praktykami, studentami podejmujemy rozważania na temat funkcjonowania nowych (nowych) mediów.

W roku 2023, chcemy zwrócić szczególną uwagę na istotny aspekt kultury komunikacji z wykorzystaniem tych mediów w różnych obszarach naszego codziennego życia – począwszy od przekazu informacji, a na tworzeniu i odbiorze kultury kończąc.

Zachęcamy całe środowisko akademickie do zjednoczenia się w tej dyskusji i wzięcia udziału w proponowanej przez nas konferencji.

Niech nasze kreatywne spojrzenie na zagadnienie kultury komunikacji z wykorzystaniem współczesnych technologii, prowadzi nas do innowacyjnych pomysłów, a te do wdrażania nowoczesnych rozwiązań!

Zgłoszenia udziału czynnego w konferencji (do wygłoszenia referatu) przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2023 za pośrednictwem odpowiedniego linku (zamieszczonego na stronie Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu).

Kontakt: nowemedia@aksim.edu.pl