Program konferencji 2023

15 MAJA 2023 – ERASMUS DAY (SALA: 107)

SESJA 1
16:00 – Michał Kanownik (Prezes Związku Cyfrowa Polska): Od Chatu GPT do humanoida. Jak sztuczna inteligencja (AI) zmienia naszą rzeczywistość? – wykład i dyskusja


Prelekcje w języku angielskim:
Moderator: Beata Szarek (AKSiM)


17:00 – Jasmine Joy Roscele B. Salanga (University of Santo Tomas, Filipiny): #What’s New?: A qualitative study on innovative approachesto post pandemic news media production in the Philippines
17:15 – Mohamed Shaker (Erciyes University, Turcja): Cultural Communication: Bridging the Gap between Diverse Communitie
17:30 – Siraj Edo AweAljendiya (Katolicki Uniwersytet w Erbilu, Irak): How cultural communication changedover time?
17:45 – Kerem Emre, Cansel Gök (Canakkale Onsekiz Mart University, Turcja): Language and Discourse in Intercultural Communication
18:00 – Leire Reguero (Universidad de Valladolid, Hiszpania): Journalistic credibility in the context of new media in Spain
18:15 – dr Krystian Chołaszczyński (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu): Erasmus+ Zmienia życie, otwiera umysły

16 MAJA 2023 – DZIEŃ KONFERENCJI (AULA AKSiM)

SESJA 2
Moderator: Edyta Chmielewicz (AKSiM)


09:30 – o. dr Zdzisław Klafka, prof. AKSiM (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu): Otwarcie konferencji
09:45 – Liudmyla Kryva (Interregional Academy of Personnel Management; Kijów): Rola mediów w relacjonowaniu wojny w Ukrainie
10:00 – prof. Felipe Salvosa II i prof. Christian V. Esguerra (University of Santo Tomas, Filipiny): Digital media transition: Cases from Philippine newsrooms
10:15 – Dominik Chodkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Ochrona przed przemocą w medialnej komunikacji – aspekt prawny
10:30 – prof. Néstor Mora, prof. Roberto Fermín García-Mena, prof. Antonio Balderas, prof. Milagros Huerta (Cádiz University, Hiszpania): XXI century communication: The Impact of Chatbots and AI on New Social Media Communication Environments
10:45 – dr Igor Zduński (Politechnika Bydgoska): Zniesławienie a znieważenie – podobieństwa i różnice na płaszczyźnie karnej w przestrzeni medialnej
11:00 – Damian Zawrotniak (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu): Cyfrowa demencja dzieci i dorosłych
11:15 – dr Faruk SADIÇ (Erciyes University, Turcja): Portrayal ofWomen in New Media: Turkish and ForeignFemale Figures
11:30 – Agata Kukawka (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu): Nowe media – fakt kulturowyczy kulturotwórczy?
11:45 – prof. Albert Wei-min Tang (Fu Jen Catholic University, Tajwan): A Glocalizing Cultural Turn: New Media Movement and Media Art Practice in Post-Martial Law Taiwan

12:00 – 12:30 – PRZERWA KAWOWA

SESJA 3
Moderator: Marta Tocka (AKSiM)


12:30 – dr Adam Szalach oraz studenci kierunku Informatyka Medialna: Julia Szydłowska, Julia Dąbrowska, David Sygdziak (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu): Projektowanie przestrzeni trójwymiarowej dla środowiska VR na przykładzie aplikacji Blender i prototypu wirtualnej galerii sztuki
12:45 – dr Magdalena Zając (Akademia Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski), Renata Jakubowska (Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni): Nowoczesne technologie jako determinanty komunikacji optymalizującej jakość życia osób z SPE
13:00 – dr Wojciech Kubiak (Szkoła Filmowa w Łodzi): Od Cyberspace do Metaverse – wybrane zagadnienia mediów i technologii wirtualnych
13:15 – Weronika Wiśniewska (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu): Rozpowszechnianie patologicznych treści w Internecie na przykładzie platformy YouTube
13:30 – płk. mgr Anna Pęzioł (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa): Wykorzystanie mediów społecznościowych w promocji oferty kształcenia – na przykładzie Wojskowej Akademii Technicznej
13:45 – dr Klaudia Rosińska (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu): Kultura (dez)informacji – destrukcyjny wpływ mediów społecznościowych na kulturę i społeczeństwo
14:00 – prof. Michał Januszkiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu): Horyzonty komunikacji. Hermeneutyka i media
14:15 – Natalia Rudnicka (Uniwersytet w Białymstoku): Kultura wysoka – element komunikacji społecznej

14:30 – 15:00 – PRZERWA OBIADOWA


SESJA 4
Moderator: Agata Mieczkowska (AKSiM)


15:00 – Natalia Krymow (Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu): Rozważania na temat wpływu treści zamieszczanych przez influencerów na kształtowanie się obrazu ciała wśród młodzieży.
15:15 – dr Szymon Szmak (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu): Fake news – środki ochronyprawnej na przykładzie samorządu terytorialnego
15:30 – Mikołaj Nowak (freelancer): Nowe media – kultura,szacunek, człowieczeństwo
15:45 – Jagoda Strzyżewska (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu): TikTok i Instagram jako komunikatory generacji Z
16:00 – Krzysztof Brauer (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu): Media społecznościowe -miejsce inspiracji czy zagrożenia?
16:15 – Jakub Trendowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Kultura medialnej ewangelizacji -nowe zadania, nowe zagrożenia
16:30 – dr Krystian Chołaszczyński (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu): Podsumowanie i zakończenie konferencji

SESJA WIDEO
Materiały zostaną opublikowane wyłącznie na stronie AKSiM

  1. dr Shenjuti Dutta (St. Xavier’s College, Kolkata, Indie): The Private and Privacy in the Era of NewMedia Ecosystem
  2. dr Panchali Sen (St. Xavier’s College, Kolkata, Indie): New Media and Sustainable Development
  3. dr Mustafa Cıngı (Erciyes University, Turcja): What are the key skills of social media experts? Acontent analysis on job postings of advertising agencies in Turkiye
  4. Abdul Kalam (St. Xavier’s College, Kolkata, Indie): A discourse Analysis of Memes of APJ
  5. dr Aleksandra Chmielewska (Uniwersytet Warszawski): Nowe modele przychodowe na rynkutelewizyjnym
  6. dr Anna Kozłowska (Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa): Lincz internetowy: od wpisu w mediach społecznościowych do samosądu
  7. Patrycja Majcherek (Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu): Nowe media w kreowaniu wizerunku organizacji
  8. dr Witold Pobudzin (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu): Dehumanizacja kultury medialnej epoki cyfrowej
  9. dr Sławomir Jeżewski, Piotr Zając (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu): Czy każdy użytkownik komputera może być artystą?