Konferencja 2024 – już 21 maja!!!

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Instytut Dziennikarstwa i Nowych Mediów

Biuro Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej

Koło Naukowe Medioznawców

mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję, zatytułowaną:

#creativity

Wyzwania współczesnych mediów

która odbędzie się w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

21 maja 2024 roku

Już w 1962 roku – Herbert Marshall McLuhan – w swojej publikacji Galaktyka Gutenberga, pisał, że żyjemy w globalnej wiosce. Wskazywał, że masowe media elektroniczne pozwalają przekraczać bariery czasowe i przestrzenne, a ludzie dzięki tego typu komunikacji mogą być bliżej siebie. Dziś trudno oprzeć się wrażeniu, że to co wedle teorii McLuhana miało ludzi przybliżać do siebie coraz częściej ich oddala od siebie.

Współcześnie dynamicznie rozwija się technologia, za wiele procesów zaczyna odpowiadać sztuczna inteligencja, a my żyjemy w bańce nowych mediów. Świat jednak nieustannie stawia przed nami, młodymi ludźmi nowe wyzwania, które niejednokrotnie po prostu nas zaskakują.

Nowe media to ogrom fantastycznych możliwości komunikacyjnych i perspektyw do kreatywnego tworzenia treści, by pokazać prawdę o tym świcie. Jednak źle wykorzystana przestrzeń nowych mediów może być również – co obserwujemy dziś nagminnie – źródłem manipulacji i kłamstwa, które nas od prawdy oddala.

Powstają wobec tego klika pytań. Po pierwsze, jak tworzyć treści we współczesnych mediach by pokazać dobro, piękno i prawdę? W jaki sposób odnaleźć się w gąszczu informacji i umieć je właściwie selekcjonować? W jaki sposób właściwie wykorzystać nowe media do współczesnej komunikacji – od najbliższych po przekazy docierające do wielu odbiorców?

Proces spopularyzowania Internetu i nowych mediów – o którym pisał McLuhan –  a przede wszystkim wzrost świadomości rzeszy ludzi o jego potędze sprawił, że stanowi on dziś fundament funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. Nie możemy więc przejść obojętnie obok postawionych wcześniej pytań.

Nie możemy obok tak istotnego zagadnienia przejść obojętnie. Szczególnie, że w tym obszarze dostrzegamy nie tylko pozytywne aspekty zastosowania tego typu mediów i przekazóww praktyce; ale widzimy również bardzo wyraźnie, że potrafią one generować niepokój, a nawet boleśnie ranić drugiego człowieka, a nawet stać się narzędziem do prowadzenia zbrodniczych i dezinformacyjnych działań.  

W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, każdego roku wspólnie z naukowcami, wykładowcami, praktykami, studentami podejmujemy rozważania na temat funkcjonowania nowych mediów.

W roku 2024, chcemy zwrócić szczególną uwagę na współczesne wyzwania, które stoją przed nami w wykorzystaniu nowych mediów. W jaki sposób kreatywnie możemy wykorzystać ich potencjał w pracy dziennikarza, ale również w innych obszarach: począwszy od usług finansowych, medycznych, wydawniczych, informatycznych, poprzez politykę, a na sztuce i kulturze kończąc. Wskazanie tak szeroko obszarów, którymi pragniemy się zająć, sprawia, że w sposób wyraźny i niekwestionowany widzimy ogromny potencjał jaki mają tego typu media na nasze życie codzienne i podejmowane wybory.

Zachęcamy całe środowisko akademickie do zjednoczenia się w tej dyskusji i wzięcia udziału w proponowanej przez nas konferencji.

Niech nasze kreatywne spojrzenie na zagadnienienowych mediów, prowadzi nas do innowacyjnych pomysłów, a te do wdrażania nowoczesnych rozwiązań!

Zgłoszenia udziału czynnego w konferencji (do wygłoszenia referatu) przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2024 za pośrednictwem odpowiedniego linku (zamieszczonego na stronie Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu).

Kontakt: nowemedia@aksim.edu.pl