PROGRAM KONFERENCJI 2022

Konferencja – 10.05.2022

 NOWE MEDIA2

Kreatywność + Innowacyjność + Nowoczesność

Wprowadzenie w konferencję

08:40 – Rozpoczęcie konferencji

Słowo wprowadzające:

o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, prof. AKSiM – Rektor-Założyciel Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Dyrektor Radia Maryja

mgr Katarzyna Cegielska (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu) – Pedagogika mediów w myśli bpa Adama Lepy (in memoriam)

09:00 – 11:30 – Panel 1 (moderowanie: Emilia Augustynowicz)

09:00 – dr Ipsita Barat (Wyższa Szkoła Świętego Ksawiera, Kalkuta, Indie): Cyfrowy Fandom: badanie społeczności fanów online

09:30 – Michał Kanownik (Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska ZIPSEE): Cyfrowe technologie jako narzędzie wspierające edukację i rozwój kompetencji

09:45 – dr hab. Piotr Łasak, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie): Społeczno-ekonomiczne konsekwencje wykorzystania technologii finansowych w usługach bankowych – ujęcie międzynarodowe

10:00 – prof. Prakash Sharma (Mid-West University MU Kathmandu Nepal): Rozwój młodzieży i przedsiębiorczości w Nepalu

10:30 – Joanna Górna (Akademia Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie): Internet jako fundament funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego

10:45 – prof. Felipe Salvosa II (UST Manila, Filipiny) – Fact-checking initiatives in the Philippines to fight misinformation and disinformation on social media

11:15 –Anna Wójtowicz, Julia Łysakowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Koło Naukowe Architektów Informacji UMCS): Wykorzystywanie nowych technologii w dziedzinie archeologii publicznej na przykładzie projektu realizowanego w Marakwet (Afryka)

11:30-11:45 – Przerwa techniczna

11:45 – 14:15 Panel 2 (moderowanie: Agata Mieczkowska)

11:45 – prof. Silvana Greca (Universiteti Tiranës): Zautomatyzowany sposób pozyskiwania danych ze stron internetowych za pomocą niestandardowych skryptów

12:15 –dr Igor Zduński (Politechnika Bydgoska):Prawne aspekty medialnej wolności krytyki oraz zniesławienia

12:30 – Dominika Sobiech (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu):Instagram – komunikacja wizualna w medium społecznościowym

12:45 – dr Sławomir Jeżewski (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Instytut Informatyki); mgr inż. Piotr Zając: Digital Human – cyfrowy awatar człowieka

13:00 – mgr Oliwia Kwiatkowska i mgr Aleksandra Dalak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): TikTok jako nowe medium i jego praktyczne zastosowanie podczas przekazu i przepływu informacji

13:15 – prof. Nestor Mora Nuñez (Universidad de Cádiz): Smart NewMedia w sytuacji zagrożeń

13:45ks. mgr lic. Krzysztof Gryz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, AKSiM w Toruniu): Nowe media w służbie ewangelizacji na przykładzie Tygodnika Katolickiego „Niedziela” i Katolickiej Rozgłośni Radiowej „Fiat” w latach 2018-2022

14:00-14:15 Przerwa techniczna

14:15 – 17:00 – Panel 3

14:15 – dr hab. Veslava Osińska, prof. UMK oraz Beata Szarek, Katarzyna Wiercińska, Agata Kukawka, Wiktor Grzegorzek, Agata Mieczkowska (studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu):

Od sketchnotek do wspólpracy wizualnej

14:45 –Aleksandra Kulbacka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Wykorzystanie sztucznej inteligencji w nowych mediach – praktyczne zastosowanie oraz płynące z niego korzyści

15:00 – dr Tomasz Sińczak (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa): Zarządzanie w małym zespole wirtualnym

15:15 – mgr Eryk Milarski (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu): Central Bank Digital Currency jako pieniądz cyfrowy banku centralnego przyszłości

15:30 – dr Witold Pobudzin (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu): Nowe media a wolność religijna

15:45 – Emilia Augustynowicz (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu): Dziennikarz w obliczu dezinformacji

16:00 – mgr Kaja Wilkosz (Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu; UMK Toruń): Nowe nowe media a współczesna ewolucja języka

16:15 – dr Karolina Dziewulska-Siwek (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej): „Medialność” jako kompetencja komunikacyjna

16:30 – mgr Wojciech Grzywacz (Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu; UMK Toruń): Wykorzystanie social mediów w nowoczesnej komunikacji na przykładzie RODM Toruń

Podsumowanie i zakończenie konferencji

16:45 – Zakończenie konferencji

Słowo podsumowania:

o. dr Zdzisław Klafka CSsR – Rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu