Program konferencji #visualization- 11.05.2021

9:00 – Rozpoczęcie konferencji

Słowo wprowadzające:

o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR – Dyrektor Radia Maryja

o. dr Zdzisław Klafka CSsR – Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

9:30 – 11:30 – Panel 1

09:30 – dr Ipsita Barat (Wyższa Szkoła Świętego Ksawiera, Kalkuta, Indie): Efekty wizualne i wyłaniające się narracje kina wstępnie zaprojektowanego

10:00 – prof. Michał Januszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu): Literatura-obraz-film. Wokół przekładu intersemiotycznego

10:15 – reż. Piotr Zarębski (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej): Przekaz zawarty w obrazie – kluczem do powstania kinematografii w kontekście historycznym

10:30 – dr Klaudia Rosińska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie): Obraz vs słowo – co kłamie skuteczniej? Analiza polskojęzycznych fake newsów z okresu wyborczego w roku 2019

10:45 – dr Jan Wiśniewski (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, RODM Toruń): Długi cień propagandy: rosyjska wojna informacyjna wobec Ukrainy w latach 2019-2021

11:00 – dr Grażyna Zarębska (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu): Film jako środek dydaktyczny

11:15 – ks. mgr Marek Solniczek (Katolicki Uniwersytet Lubelski): Seriale jako przykład wizualizacji idei neomarksistowskich

11:30-12:00 – Przerwa

12:00-14:15 – Panel 2

12:00 – prof.  Felipe F. Salvosa II oraz mgr Prinz P. Magtulis (Papieski i Królewski Uniwersytet Świętego Tomasza w Manili, Filipiny); Visualizing Covid-19 statistics: Practices and Pitfalls

12:30 – dr hab. Sławomira Gruszewska (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu): Specyfika procesów komunikacyjnych w wersji BEYOND REALITY

12:45 – prof. Isabella Querci oraz mgr Lisa Loneti (Uniwersytet Carolina Albasio): Wizualizacja projektów Erasmus+: studium przypadku projektu RIPEC i innych

13:15 – dr Witold Pobudzin (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu): Problem dezinformacji medialnej

13:30 – dr Ilona Nowosad (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Instytut Informatyki oraz Instytut Informatyki Medialnej): Systemy i media immersyjne

13:45 – dr inż. Sławomir Jeżewski oraz mgr inż. Piotr Zając (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Instytut Informatyki): Techniczne aspekty technologii deepfake i jej wpływ na społeczeństwo

14:00 – ks. mgr Krzysztof Gryz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; WSKSiM w Toruniu): Wizualizacja – koniec czy początek ewangelizacji?

14:15-14:45 Przerwa

14:45-17:30 – Panel 3

14:45 – prof. Ramiro Velázquez (Universidad Panamericana, Meksyk):Czy podoba Ci się to, co jesz? Twój organizm może dać lepszą odpowiedź niż ty! Określanie akceptacji żywności za pomocą reakcji fizjologicznych konsumentów oraz sztucznej inteligencji

15:15 – dr hab. Veslava Osińska, prof. UMK oraz Przemysław Janik, Greta Kotlińska, Emilia Rykała, Agnieszka Zagdan (studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu): Analizy wizualizacji prasowych

16:00 – mgr Małgorzata Tadeusz-Ciesielczyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu): Percepcja komunikatów niewerbalnych w przestrzeni zdalnej

16:15 – dr Karolina Dziewulska-Siwek (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej): Jak Cię widzą w „kamerce”? Moda w home office.

16:30 – mgr Joanna Garbulińska-Charchut (Uniwersytet Rzeszowski): Rola reklamy w kształtowaniu współczesnej kultury konsumpcyjnej

16:45 – Emilia Augustynowicz (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu): Wykorzystanie nowych mediów w kreowaniu wizerunku marki

17:00 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

Słowo podsumowania:

o. dr Zdzisław Klafka CSsR – Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu