KONFERENCJA 2022

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Instytut Dziennikarstwa: Zakład Komunikacji Społecznej AKSiM

Instytut Informatyki Medialnej AKSiM
Biuro Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej

Koło Naukowe Medioznawców

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu

mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję online, zatytułowaną:

NOWE-NOWE MEDIA

Kreatywność + Innowacyjność + Nowoczesność

Powszechnie każdemu znane wyrażenie nowe media, funkcjonuje zarówno w literaturze
przedmiotu, badaniach naukowców, jak i praktycznym zastosowaniu od kilkudziesięciu lat.
Pierwszy raz pojawiło się już w latach 60. XX wieku. Od tamtego czasu dynamiczny postęp
technologiczny, proces globalizacji oraz konwergencja mediów przyczyniły się do podjęcia
przez naukowców poszukiwań w zakresie nowego języka dla określenia mediów, które
budowane są w oparciu o dostęp do Internetu. Paul Levinson, już przeszło 10 lat temu zaczął
używać na określenie otaczającej nas rzeczywistości medialnej pojęcia „nowe nowe media”.
Przyglądając się uważnie przeszłości medialnej dostrzegamy wyraźnie, że kiedyś opinia
publiczna była kreowana przez wybrańców, którzy potrafili przekaz medialny ubrać
stosownie we własne poglądy i przekazywać to społeczeństwu, które tak bardzo rządne jest
informacji. Proces spopularyzowania Internetu, a przede wszystkim wzrost świadomości
rzeszy ludzi o jego potędze sprawił, że stanowi on dziś fundament funkcjonowania
społeczeństwa informacyjnego.
Nie możemy obok tak istotnego zagadnienia przejść obojętnie. Szczególnie, że w tym
obszarze dostrzegamy nie tylko pozytywne aspekty zastosowania nowych nowych mediów w
praktyce; ale widzimy również bardzo wyraźnie, że potrafią one generować niepokój, a nawet
boleśnie ranić drugiego człowieka, a nawet stać się narzędziem do prowadzenia zbrodniczych
i dezinformacyjnych działań.
W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, każdego roku wspólnie z
naukowcami, wykładowcami, praktykami, studentami podejmujemy rozważania na temat
funkcjonowania nowych (nowych) mediów.
W roku 2022, chcemy zwrócić szczególną uwagę na praktyczne zastosowanie tego rodzaju
mediów w różnych obszarach naszego codziennego życia – począwszy od przekazu
informacji, przez usługi finansowe, medyczne, wydawnicze, informatyczne, poprzez politykę,
a na sztuce i kulturze kończąc. Wskazanie tak szeroko obszarów, którymi pragniemy się
zająć, sprawia, że w sposób wyraźny i niekwestionowany widzimy ogromny potencjał jaki
mają tego typu media na nasze życie codzienne i podejmowane wybory.
Zachęcamy całe środowisko akademickie do zjednoczenia się w tej dyskusji i wzięcia udziału
w proponowanej przez nas konferencji.
Niech nasze kreatywne spojrzenie na zagadnienie nowych nowych mediów, prowadzi nas do
innowacyjnych pomysłów, a te do wdrażania nowoczesnych rozwiązań!

Zgłoszenia udziału czynnego w konferencji (do wygłoszenia referatu) przyjmowane są w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2022 za pośrednictwem odpowiedniego linku
(zamieszczonego na stronie Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu).
Dla wszystkich, którzy będą chcieli śledzić przebieg wydarzenia, na stronie Akademii
zostanie opublikowany link do transmisji „na żywo” oraz udostępniona zostanie możliwość
zadawania pytań Prelegentom za pośrednictwem specjalnego formularza online.
Kontakt: nowemedia@aksim.edu.pl