Program konferencji #crativity – 21 maja 2024

7:00: Msza Święta w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II w Toruniu 

SESJA PLENARNA 1 – ekspercka

moderowanie: Marta Tocka

Transmisja live TILMA, SiM Radio 

08:45: Wprowadzenie: dr Dorota Żuchowska, prof. AKSiM, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Komunikacji Multimedialnej

09:00-09:15: dr Klaudia Rosińska (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu)

Dezinformacja w Polsce w roku wyborczym 2023

09:15-09:30: prof. Christian Esguerra, prof. Felipe Salvosa (UST Manila, Filipiny) 

Are Philippine Newsrooms Winning the Disinformation War?

09:30-09:45: ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu)

Eugeniczny charakter Ogólnej Sztucznej Inteligencji

09:45-10:00: prof. Néstor Mora Núñez, dr Hasnââ Chaabi (UCA, Cadiz, Hiszpania) 

Unleashing Creativity in Higher Education: The Role of Artificial Intelligence

* 10:00-10:10: Przerwa  (krótka przerwa z drobnym poczęstunkiem przygotowanym przez Samorząd Studencki przy Auli)

10:10-10:25: Agnieszka Tańczuk (s. Sara) (Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego) 

Medialność ikony – pomoc czy przeszkoda?

10:25-10:40: dr hab. Wiesława Osińska, prof. UMK, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr inż. Adam Szalach (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu), Emilia Pilarz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Analiza percepcji wizualnej ikon w kontekście podstaw wiedzy teologicznej

10:40-10:55: dr Liudmyla Kryva (Interregional Academy of Personal Management, Kijów)

Wyzwania mediów w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej

10:55-11:10: dr Hasanin Mohammed Salman (Head of the Digital Media Department, Irak)

Preparing Digital Media Students for Media Truth and Challenges

11:10-11:25: PRZERWA KAWOWA 

SESJA PLENARNA 2 – studencka

moderowanie: Julia Saganiak

Transmisja live TILMA, SiM Radio 

11:25-11:40: Marta Tocka (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu) 

Szkodliwa działalność muzyczna influencerów – analiza przypadku Agaty Fąk (Fagaty)

11:40-11:55: Agata Kukawka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

WebQuest na lekcji religii jako kreatywne wykorzystanie współczesnych mediów w edukacji

11:55-12:10: Alicja Cychowska, Piotr Cychowski (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu)

Podcast jako nowoczesna forma przekazu audiowizualnego 

12:10-12:25:  Sebastian Wijas (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Mechanizmy wzmacniające dyskurs krótkowzrocznych tematów politycznych na platformach społecznościowych

12:25-12:40: Marta Oleksy (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu) 

Narracja transmedialna i rozwój fanowskiej kreatywności 

* 12:40-12:50: Przerwa (krótka przerwa z drobnym poczęstunkiem przygotowanym przez Samorząd Studencki przy Auli)

12:50-13:05: Adam Frontczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

Influencerzy jako przewodnicy współczesnych mediów

13:05-13:20: Maja Stasyszyn (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu)

Współczesne kino fantasy – postępowe, inkluzywne, różnorodne… ale czy lepsze?

13:20-13:35: Przemysław Murawski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Nowe media jako przestrzeń artystycznej eksploracji dla twórców kina eksperymentalnego

13:35-13:50: Emilia Kijewska (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu)

Analiza zjawiska sharentingu 

13:50-14:35: PRZERWA OBIADOWA 

SESJA PANELOWA 1 – international session 

Media and international challenges  (s. 107)

moderowanie: dr Krystian Chołaszczyński

14:35-14:50: dr Deniz Zorlu (Ankara Science University, Turcja)

International Streaming Platforms, Local Cultural Industries and Audiences

14:50-15:05: Yekateryna Koziun (Interregional Academy of Personal Management, Kijów)

Media in the context of war

15:05-15:20: dr Tinatini Matcharashvili (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Gruzja)

Constructive journalism as a solution to fake news

15:20-15:35:  Olha Kashuba (Interregional Academy of Personal Management, Kijów)

Disinformation and propaganda in modern media

15:35-15:50: Anna Malchevska (Interregional Academy of Personal Management, Kijów)

Fighting disinformation

15:50-16:05: dr Ramyar Ismael Jamal (International relations, Catholics University in Erbil, Erbil, Irak)

American elections are increasingly dominated by candidate centered campaigns

16:05-16:20: Oleksandra Drich (Interregional Academy of Personnel Management, Kijów)

Role and challenges of the media in socio-political conflicts

16:20-16:35: dr Pikria Asanishvili (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Gruzja)

Georgia’s bill on „foreign agents” and challenges of Georgia and uncertainty of Georgia’s European path

16:35-16:50: dr Yunus Can Polat (Harran University, Turcja)

Nationalism and Ottoman Modernization: Intersections of Land, Labor, and World System Dynamics

SESJA PANELOWA 2 

Wyzwania nowych mediów (Aula)

moderowanie: Diana Orłowska

Transmisja live TILMA, SiM Radio

14:35-14:50: dr Jan Wiśniewski, prof. AKSiM (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu; RODM Toruń) 

Propaganda masowego rażenia. Likwidacja przez Kreml ostatnich niezależnych mediów w Rosji w 2022 r.

14:50-15:05: dr hab. Hanna Karp, prof. AKSiM (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu)

Influencerzy jako łowcy zasięgów. Skutki przedawkowania social mediów – studium przypadku

15:05-15:20: red. Katarzyna Cegielska (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu)

Manipulacje w mediach – próba dyskredytacji Ojca Tadeusza Rydzyka 

15:20-15:35: dr Bogusław Hajdasz (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu)

Neuromarketing w mediach społecznościowych

15:35-15:50: Jakub Andrejczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Wyzwania współczesnych mediów – w drodze do budowania dialogu międzypokoleniowego

15:50-16:05:  Jakub Trendowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Formacja liturgiczna w przestrzeni medialnej – perspektywa młodego Kościoła 

16:05-16:20: Adrian Morawiec (Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Medycznych)

Wykorzystanie mediów w zjawisku dezinformacji społecznej na przykładzie ruchów antyszczepionkowych

16:20-16:35: Nikodem Kaczprzak (Uniwersytet Warszawski)

Obiektywność w serwisach informacyjnych telewizji publicznej: współczesne wyzwania i potencjalne rozwiązania

16:35-16:50: Natalia Rudnicka (Uniwersytet w Białymstoku) 

Kreatywność, ekonomia a wartość kultury wysokiej

16:50-17:00: PRZERWA 

SESJA PANELOWA 3 

Narzędzia i formy kreatywnego przekazu (Aula)

moderowanie: Zofia Sońta

Transmisja live TILMA, SiM Radio

17:00-17:15: Adela Jankowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

Zastosowanie eye trackingu do analizy postrzegania wizualizacji danych

17:15-17:30: Emilia Tokarz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Zagrożenia  w rozwoju duchowości  w przestrzeni nowych mediów

17:30-17:45:  Dominik Chodkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Relacja Państwo-Kościół Katolicki w systemie przeciwdziałania przemocy domowej w perspektywie prawnej i medialnej 

17:45-18:00: Mirosław Kożykowski (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu)

Logoterapia w mediach jako element integralnego rozwoju społeczeństwa

18:00-18:15: Zofia Dura, Aleksandra Yudo (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu)

Negatywny a pozytywny wizerunek kobiety w mediach

18:15-18:30: Krzysztof Brauer (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu) 

Motion capture jako skuteczne narzędzie do “produkcji” deepfake’ów 

18:30: Rozstrzygnięcie konkursu #creativity (Aula) – organizatorzy/ red. M. Karnowski

18:45: Zakończenie konferencji i pożegnanie uczestników – O. dr Zdzisław Klafka, prof. AKSiM – Rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

SESJA WIDEO

(materiały zamieszczone w serwisie VOD na stronie aksim.edu.pl)

prof. assoc. dr Belina Budini (Head of Department of Humanities and Communication, European University of Tirana, Albania)

Data Journalism in Higher Education Curriculum in partnership with Media 

dr Ipsita Barat  (Head, Mass Communication & Videography Department Faculty, Film Studies Department; St. Xavier’s College (Autonomous); Kolkata   

Case Study: Minimal New Media Marketing in Bollywood – Analysing the Success of the Film Pathaan.

ks. dr Waldemar Prondzinski (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu) 

Ukazanie wartości ciszy jako współczesnego wyzwania w wykorzystaniu mediów

dr Witold Pobudzin (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu)

O polityce na wirtualnym areopagu

dr Sandro Tabatadze (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Gruzja)

Euroscepticism and its media manifestations in Georgia 

Agata Nabojczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Media a zasada poszanowania godności, w kontekście ustawy “o bestiach”

Vladyslav Budnyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Filia w Ełku)

Znaczenie weryfikacji informacji dla jakości przekazu w mediach społecznościowych

dr Elif Miral Oktay (İstanbul Sisli Vocational High School, Turcja) 

A tool for struggle the challenges of contemporary media: Opportunities and challenges of Video 2.0

dr Dinçer Adiller (İstanbul Sisli Vocational High School, Turcja)

Digital Inequality and New Media: Analyzing the Concept of Digital Capital